2018-05-31

AB Karl Hedin Trollhättan gör en stor rokad på lagret. Man ersätter gamla fasta fack med rullfack samt investerar i grenställ för bl.a limträ. I skrivandets stund monteras dubbelsidiga grenställ ute på materialgården för takpåbyggnad.