2017-06-01 AB Karl Hedin förnyar sitt rullfack. AB Karl Hedin Strängnäs köpte sina första rullfack i slutet av -80 talet. Dessa rullar återanvändes i det nya ställaget 2017, vilket borgar för funktion och kvalitet. Rullfacket är sedan beklätt med plåt. Totalt 83 m långt innehållande 192 paket.